Tanaan vietetaan maailmanlaajuista energiansaastökampanjan iltaa  ilmastokriisin torjumiseksi.

Lukuisat yhteisöt,jarjestöt ja kaupungit ,seka yksittaiset ihmiset osallistuvat kampanjaan sammuttamalla valot tana iltana kello 20.30-21.30 valiseksi ajaksi ympari maailmaa.

Mina keitan teeta,ja nautin sen kynttilanvalossa.Television pidan auki,mutta valot sammutan.

Tunnelmallista EART HOUR  tuntia myös sinulle.